Biostatech Advice Training and Innovation In Biostatistic S.L.
Consultoría en bioestadística e estatística aplicada en Ciencias da Vida e a Saúde

BIOSTATECH é unha empresa de bioestadística e estatística aplicada, creada en marzo de 2012, recoñecida e avalada pola súa calidade científica como spin-off da Universidade de Santiago de Compostela.

O carácter interdisciplinar do noso equipo, e a rede de conexións e colaboradores, permítennos achegar solucións de calidade a problemas expostos por investigadores e empresas, que garante:

  • A comprensión do problema
  • A búsqueda da mellor solución cunha alta calidade científica
  • Un desenvolvemento profesional e especializado
  • A posta en valor do produto final

Outros proxectos

“BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

  • Share: