HGBEYOND Materials Science S.L..
Hidroxeles para a liberación controlada de substancias

Deseño de novos materiais baseados en hidroxeles para a liberación controlada de substancias. En particular novos materiais para a fabricación de lentes de contacto con capacidade para liberar substancias que melloren o confort no uso da lente. A longo prazo podería desenvolver lentes de contacto para o tratamento de patoloxías oculares, como as asociadas á diabetes ou ao síndrome de ollo seco.

Outros proxectos

“BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

  • Share: