ARNIGAL CULTIVOS S.L.
Extractos hipoalerxénicos de Árnica de Galicia

Cultivo seleccionado de árnica galega que permite o seu aproveitamento sostible sen poñer en risco a especie en ecosistemas naturais. Sistema de cultivo sostible que facilita que as flores teñan unha alta concentración de principios activos. Características antiinflamatorias e hipoalerxénicas moi útiles para aplicacións en cosmética e cosmecéutica.

Os produtos resultantes deste proceso son extractos hipoalerxénicos de Árnica montana autóctona de Galicia procedente de cultivo sostible.

Outros proxectos

“BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

  • Share: