SteLabus
EBT para a comercialización de innovacións e ferramentas que melloren o manexo e control dos distintos sistemas utilizados en contornas de laboratorio (Lab 4.0).

Na contorna industrial, o proceso de dixitalización está xa en marcha, con todo, na contorna da I+D isto non se produciu aínda. A introdución de tecnoloxías dixitais como o Internet das cousas (IoT), o cloud computing, Big Data, ou a realidade aumentada, poden mellorar de maneira importante todos os procesos que se desenvolven nunha contorna cunha elevada esixencia de calidade e reproducibilidad, mellorando a produtividade en procedementos que requiren unha elevada esixencia de control, seguimento e auditoría de toda a cadea de valor.

Ata o momento xurdiron algunhas solucións no mercado centradas no denominado eLabBook, pero que tan só quedan nunha solución inicial, e por tanto parcial, de toda a problemática que conleva o rexistro e tratamento adecuado da información que se xera nesas contornas.

A plataforma de SteLabus achegará valor desde ese momento inicial da recollida da información e a súa integración, ata o manexo e tratamento desta, coa mínima intervención humana. Todo iso, facilita a adopción inicial do usuario e por tanto a implementación da plataforma de maneira sinxela e adaptada ás diferentes necesidades (academia, industria farmacéutica, industria agroalimentaria, entre outros).

  • zumalave@zumalab.com
  • Situación en BioIncubaTech: Preincubación
  • Actividades de apoio: Pendente de definición

Outros proxectos

“BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

  • Share: