BeWell Agrosolutions
Desenvolvemento de metología integral, obxectiva e innovadora de avaliación do benestar animal

BeWell Agrosolutions S.L. é unha empresa de base tecnolóxica (EBT) que xorde do grupo de investigación de  BioMODEM da Universidade de Santiago de Compostela, onde levan realizando traballos en explotacións porcinas durante máis de 10 anos, sendo a caracterización do ambiente e a súa repercusión no benestar e a produción animal a súa principal liña de investigación.

No ano 2018, froito dese coñecemento adquirido e coa aparición das primeiras certificacións en benestar animal no mercado, comezan a detectar as dificultades por parte dos técnicos e organismos oficiais na realización de medicións fiables e de calidade de parámetros ambientais en explotacións gandeiras e a falta de determinadas variables que son relevantes na análise do benestar e que non eran recollidas polas certificacións actuais. Desde o grupo de investigación, viron o momento de trasladar o seu traballo e desenvolver unha  metología integral e innovadora que avalíe o benestar animal dunha maneira obxectiva e integral, coa principal motivación de achegar un valor engadido ao sector e coidar a súa imaxe.

Desta forma, achegan unha ferramenta de control e avaliación non unicamente de o benestar animal nas granxas, senón tamén da sanidade, bioseguridade, manexo e  trazabilidad, de maneira que se integre e reforce a seguridade alimentaria.

Outros proxectos

“BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

  • Share: