Flowreserve Labs, SL
Indicadores de medicina personalizada para cardioloxía

FlowReserve é unha spin-off do SERGAS e da Universidade de Santiago, participada tamén por líderes do ámbito da Cardioloxía e da Física. O innovador produto é un informe dixital con indicadores de medicina personalizada en cardioloxía, ofrecendo de maneira non invasiva, a partir da imaxe do TAC, valores como o FFR e outros indicadores para apoiar o diagnóstico e a toma de decisións de tratamento para os pacientes con cardiopatía isquémica. O valor da proposta de FlowReserve conleva notables aforro en custos, mellora de calidade de vida e redución de presión hospitalaria.

  • info@flowreserve.es
  • Situación en BioIncubaTech: Preincubación
  • Actividades de apoio: Pendente de definir

Outros proxectos

“BioIncubaTech – Incubadora de Alta Tecnoloxía para o fomento da innovación e transferencia de biotecnoloxía na o ámbito da saúde e as tecnoloxías alimentarias ás micropemes” é unha operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020 PO Proxecto “Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes”

UNHA MANEIRA DE FACER EUROPA

  • Share: